Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Generalforsamling

Generalforsamling i Rungsted Sogns Menighedspleje
torsdag d. 6. maj 2021
kl. 11.00 – 12.00 i Rungsted Sognehus

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab 2020
  5. Godkendelse af budget 2021.
  6. Indkomne forslag, forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 25.marts 2021
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Marie Louise van Doesburg (ønsker ikke genvalg), Bent Pedersen og Tove Thomsen. Jari Marcher Hjort foreslås til bestyrelsen.
  8. Valg af bestyrelsessupplant. Charlotte Jensen er på valg.
  9. Fremtidigt arbejde
  10. Eventuelt.

Stemmeret har medlemmer af Folkekirken i Rungsted Sogn samt sognebåndsløsere.