Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Generalforsamling

Generalforsamling i Rungsted Sogns Menighedspleje
torsdag d. 3. marts 2022
kl. 11.00 – 12.00 i Rungsted Sognehus

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Godkendelse af regnskab 2021 ved kasserer Olaf Poulsen

5.    Godkendelse af budget 2022 ved kasserer Olaf Poulsen

6.    Indkomne forslag, forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 17.februar 2022.

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer, navnene lægges op senest 1 måned inden generalforsamlingen

8.    Valg af bestyrelsessupplant. navnene lægges op senest 1 måned inden generalforsamlingen

9.    Fremtidigt arbejde

10.  Eventuelt.

Stemmeret har medlemmer af Folkekirken i Rungsted Sogn samt sognebåndsløsere.