Når sommertiden ifølge kalenderen slutter, så er der igen andagt i Rungsted Kirke hver onsdag kl. 17.30 – 18.00.* )

Første gang 30. oktober og sidste gang 25. marts 2020.

Liturgien er enkel. Organisten indleder med et smukt stykke musik på kirkens flygel, vi fremsiger sammen den nikænske trosbekendelse og aftenens bøn, derefter læses fra biblen og en eventuel refleksion herover følger. Stilhed er hver gang en del af andagten, ligesom også 2 salmer er det. Efter postludiet går vi ud i aftenstunden med Guds velsignelse og fred i sindet.

Vi glæder os til at gense tidligere deltagere og ser frem til at byde nye velkommen!

*) Følgende onsdage undtaget:
2019: 20. november, 25. december. 
2020: 1. januar, 29. januar, 5. februar, 11. og 25. marts.