Hjælpeorganisationer som Menighedsplejen støtter:

  • Krisecenter Røntofte, for voldsramte kvinder og børn i Helsingør
  • We Shelter ( tidligere Mission blandt hjemløse)
  • Morgencafé for hjemløse
  • Mødestedet på Valdemarsgade
  • Reden KFUK´s Sociale Arbejde
  • Kirkens Korshærs Varmestue i Helsingør
  • Kirkens Korshærs - Værestedet Paradiset. Kgs. Lyngby
    Disse hjælpeorganisationer har i december måned 2018, hver, modtaget kr. 10.000 fra Menighedsplejen ved Rungsted Kirke.

Bliv "ven" med Menighedsplejen

Menighedsplejens venner er en støtteenhed, som gennem frivillige
bidrag er med til at dække nogle af Menighedsplejens udgifter.

Medlemsskab tegnes hos kassereren
Tove Thomsen, telefon 31683840, bellisvej@hotmail.dk