Præstetanker på Nivaagaard

I løbet af det næste år vil præsterne i Fredensborg Stift den første onsdag
i hver måned på skift fortælle om et værk fra
Nivaagaard Museum og berøre religiøse og eksistentielle temaer.
Efter hver billedfortælling inviteres til dialog med publikum.

Dansk og international verdenskunst set med præstens øjne
Mange af museets værker fra renæssancen, barokken og den danske
guldalder er inspireret af bibelske og religiøse tekster – enten direkte eller
i mere overført betydning. Det bliver spændende for publikum og for
museets stab at høre de enkelte præsters fortolkninger, der i sagens
natur vil gå ud over det rent kunsthistoriske.

Fakta
Den første onsdag hver måned kl. 17.00.
Det er præsten selv der vælger det billedværk der tales ud fra.
Efter hver seance inviteres til dialog og diskussion.
Tilmelding på info@nivaagaard.dk
Cafeen og museet holder aftenåbent hver onsdag til kl. 20.00.
 
Se mere på www.nivaagaard.dk