Før søndagen ……
tirsdag 21. maj i Arken kl. 13.30 - 15.00

Kig indenfor i ’prædikeriet’ og få et indblik i arbejdet med gudstjenestens råmateriale: tekster, teologi og tradition.
Hvad ville bibelforfatterne sige, og hvad kan deres tekster betyde for os i dag? Hvilke salmer skal vi synge og hvorfor? Hvordan kan vi gå i dialog, finde mening og hente livsbekræftelse i de oplæg, som traditionen giver os? Dorte Fabrin Beltoft præsenterer søndagens tekster, fortæller om de teologiske temaer og fremlægger og motiverer salmevalget.
Det er et åbent og stående tilbud, og man binder sig ikke til at komme hver eneste gang.

Sognepræst
Dorte Fabrin Beltoft 


Rungsted Sogns Menighedspleje
fejrer 25 års jubilæum søndag 2. juni

Vi indbyder til reception i Sognehuset, Bolbrovej 10B, kl. 11.30 efter højmessen i Rungsted Kirke.
Der trakteres med lidt at spise og drikke, og der fortælles historier om de første 25 år af menighedsplejens historie. Venner og gæster er inviteret, og vi glæder os til at se så mange som muligt samt til at tage fat på de kommende år.

Hjertelig velkommen.
Margit Skytte
Formand