Tilmelding til gudstjenester

Søndag d. 7. juni kl. 9.00 - klik HER
Søndag d. 7. juni kl. 10.30 - klik HER
Onsdag d. 10. juni kl. 17.30 - klik HER
Søndag d. 14. juni kl. 9.00 - klik HER
Søndag d. 14. juni kl. 10.30 - klik HER
 


Menighedsmøde og orientering om menighedsrådsvalg
i Rungsted Kirke tirsdag 9. juni kl. 19.00

I forbindelse med menighedsrådsvalget i efteråret 2020 er det blevet bestemt, at der i forbindelse med det årlige menighedsmøde skal afholdes et orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg.
Orienteringsmødet har til formål at sikre åbenhed og skabe interesse om menighedsrådsarbejdet og at give information om valget til menighedsråd. På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og visioner og om rammerne for det forestående valg.
Menighedsrådet vil også benytte lejligheden til at bruge orienteringsmødet til at undersøge, hvem der er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på efterårets valgforsamling.

Rungsted sogns menighedsråd håber at mange interesserede vil møde op og på den måde få en uforpligtigende samtale med de nuværende medlemmer og få en førstehåndsberetning og –orientering om, hvad det betyder at være medlem af et menighedsråd.
Der er måske en opfattelse af, at arbejdet er for vanskeligt og for tidskrævende, og at det er disse forhold, som holder dem tilbage fra at melde sig. Men hvis du ønsker en form for ”prøveperiode”, er der mulighed for at opstille som stedfortræder i stedet for som kandidat.
Der er en god tradition for at stedfortræderne i Rungsted menighedsråd deltager i rådsmøderne og er medlemmer af et af menighedsrådets udvalg. På den måde får den nyvalgte stedfortræder en uforpligtigende og lempelig indføring i arbejdet og dermed lyst til senere at opstille som kandidat.

Menighedsrådet er i dag det sidste nærdemokratiske råd. Det betyder, at der er kort afstand fra beslutning til udførelse, hvilket giver stor arbejdsglæde og tilfredsstillelse. Og så er det vigtigt, at du som medlem af den danske folkekirke tager del i dette arbejde og dermed er med til at bevare denne nærdemokratiske organisation, som er grundstenen i folkekirken.


Her kan du læse Fredensborg Provsti's valgavis.
 
Vi har få pladser tilbage.....

 

Tilmelding til Christian Andersen ved mail christian43@mail.dk eller SMS.
For folk uden mail kan der ringes til tlf.: 21 13 26 07.