Bisættelse/begravelse i kirken eller fra kapel.

For aftale om bisættelse eller begravelse fra kirke eller kapel
rettes henvendelse til præsten om dag og tidspunkt.
Bedemanden er behjælpelig med alt det praktiske.